Vedtekter
per 16/01-2014

 

1.Navn:

XO Bergen

2.Nye medlemmer:

Klubben kan vedta å ta opp nye medlemmer. Forslag til nye
medlemmer kan stilles av klubbens medlemmer. 
Det kreves 2/3 flertall for at forslaget skal godtaes. Det kreves
også at den foreslåtte personen har deltatt på et av klubbens
møter.

3.Verv:

Det velges  President, Visepresident og Økonomiansvarlig.
Alle verv velges for to (2) år om gangen . Valg / endringer i vedtektene,
skal kun foretas på Årsmøtet, og da med 2/3 flertall .
Årsmøtet er 1. møte i kalenderåret. I vanlige saker gjelder regelen om flertall.
Ved likt antall stemmer har President dobbelstemme.
Hvert medlem har en (1) stemme. Medlemmer som ikke har hatt verv tidligere

skal bli forespurt om å stille til ledige verv i klubben. Frivillige skal og bør foretrekkes

ved valg.

4. Bekledning:

Sorte benklær og jakke, hvit skjorte og sort XO-sløyfe.

5. Møtefrekvens:

Fire (4) ganger i året.

6. VIP Frapin XO

XO Bergen åpner alltid sine møter med et glass VIP Frapin XO.

7. Kontingent:

Betales to ganger i året etter gjeldene rate. Nye medlemmer 
betaler en prosentvis kontingent avhengig av når de ble medlem.

8. Drikkevarer:

Cognac blir handlet inn med midler fra klubbkassen..

9. Kjønn:

Kun menn kan bli medlem,, men kvinner kan taes inn som 
selskapsdamer, eventuelt servitører.

10. Taushetsplikt:

Dette er en selvfølge for medlemmene.

11. Seremoni

Som medlem underskriver en klubbens vedtekter og mottar 
XO Bergens eksklusive pergament. Fullverdig medlem er en 
i det Presidenten påsetter klubbens stilfulle sorte sløyfe, og 
XO Bergens hymne blir sunget.

12. Vert:

Møtene i XO Bergen avholdes av medlemmene etter tur.

Som vert forplikter en seg i XO Bergen til å:

- avholde en cognactest. Test ansvarlig Øyvind J. 

- servere et enkelt kulinarisk måltid.

- kunne servere medlemmene et par pils+ eventuelt vin til maten,

- Skrive og lese referat fra eget møte på det neste møte. 
  Er man fraværende på neste møte er man forpliktet til å få en annen til å lese referatet

- ha hovedansvaret for kveldens agenda.

- Sende ut saksliste minimum 3 dager før møtet.

Verten kan også ha gjester på møtet.

 

13. Kutyme:

Det forventes at medlemmer i XO Bergen opptrer med stil og eleganse på møtene.

Oppmøte uten korrekt antrekk eller medlemmer som ikke utfører forventede plikter

bøtelegges med kr. 100,- pr.hendelse. Innbetales til klubbkonto innen neste møte.

 

 

 

14. Saksliste:

 

Saker i XO Bergen, skal meddeles Presidenten, senest en uke, før hvert møte

Presidenten er ordstyrer ved gjeomgang av sakslisten.

Som medlem i XO Bergen er jeg innforstått med ovenstående vedtekter